Història


L'Empresa va iniciar l'activitat el 1972 , amb la denominació actual d'INDUSTRIAS FERRER HNOS. S.A. , com a continuació d'una empresa familiar fundada a Igualada (Anoia) l'any 1961 dedicada a la fabricació de caixes de cartró per l'embalatge i tires de “vira” de pell per la indústria del calçat.

Caixes de cartró
En els seus inicis ocupava una nau industrial al centre urbà d'Igualada . L'any 1986 va deixar de fabricar “vira” i es traslladà al veí terme municipal d'Òdena, al costat de l'antiga carretera N II, on va ocupar dues naus amb una superfície total de 1.600 m2.

Posteriorment, l'any 1999 l'empresa es traslladà a l'actual ubicació al Pol. Ind. Plans d'Arau de la Pobla de Claramunt , on es va construir una fàbrica de nova planta, sobre un solar de 8.005 m2 i 2.764 m2 construïts.

Entre els anys 2006 i 2007 es va construir una nova nau , destinada principalment magatzem de productes acabats (80%) i també primeres matèries (20%), resultant una superficie construïda total de 5.064 m2.

Durant aquest anys l'empresa s'ha anat modernitzant , incorporant nous equips, substituint les antigues màquines de canvi manual dels paràmetres de producció (amplades, calibre, talls, colors d'impressió, etc.), per altres màquines més automatitzades governades per dispositius PLC de control i una millora en el nivell de professionalització dels maquinistes i personal en general.

Després de l'ampliació de la capacitat, la diversificació de la producció i l'emmagatzematge, l'empresa vol continuar amb aquesta política de millora de la competitivitat , la pròpia de FERRER GERMANS i la dels seus Clients en la cadena de formació del valor dels productes finals.

INDUSTRIAS FERRER HERMANOS, S.A
Pol. Ind. Plans d’Arau · 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) · T. 93 808 60 04