Cadena de custòdia FSC®

FERRER GERMANS té documentada, implantada i certificada la Cadena de Custòdia FSC ® (Forest Stewardship Council®), certificat SGSCH-COC-060554 i número de llicència FSC C168670

A petició del client, fabriquem i subministrem caixes d'embalatge de cartró ondulat i productes per la publicitat en el lloc de venda (PLV), FSC Mix i FSC Recycled pel sistema de transferència.

FERRER GERMANS es compromet a complir els estàndards de Cadena de Custodia FSC ® vigents de la cadena de custòdia i amb els valors de FSC ®.

El FSC ®, Forest Stewardship Council ® (Consell d'Administració Forestal), és una organització independent, no governamental, internacional i sense ànim de lucre creada en 1993, amb l'objectiu de promoure una gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable en els boscos de tot el món.

El logotip FSC ® garanteix al consumidor que els productes que compra procedeixen de boscos ben gestionats, certificats d'acord amb els estàndards FSC ®

<strong>FSC Recycled</strong> </strong> </strong>
<strong>FSC Mix</strong> </strong> </strong>
INDUSTRIAS FERRER HERMANOS, S.A
Pol. Ind. Plans d’Arau · 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) · T. 93 808 60 04